Детска градина "Слънце" реализира проектите

ДГ "Слънце" в град Павликени участва в дейности по проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" в периода от 01.07.2023 г. до 31.12.2023 г.
По проекта беше назначен помощник - възпитател,който участва в основните и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие в детската градина.

Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text