Екип на Детска градина "Слънце" 

Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text

Грета Стефанова Георгиева - директор

 

група "Пате Яки"

Анка Стефанова Чакърова - старши учител

Емилия Красимирова Вениаминова - старши учител

Таня Станева Георгиева-помощник - възпитател

 

група "Буратино"

Мариета Бончева Иванова - старши учител 

Валентина Григорова Иванова - учител

Тана Славова Ангелова - помощник-възпитател

 

група "Мики Маус"

Стефка Любенова Събинова - старши учител

Катя Симеонова Иванова - старши учител

Анелия Енчева Христова-помощник-възпитател

 

група "Червената шапчица"

Дора Димитрова Георгиева-старши учител

Звезда Великова Иванова-старши учител

Нели Йонкова Недкова-помощник-възпитател

 

група "Пипи"

Татяна Константинова Обретенова-старши учител

Мария Величкова Иванова - старши учител

 Красимира Александрова Георгиева -помощник-възпитател

 

група "Мечо Пух"

 

Асенка  Цвяткова  Димова - старши учител

Мая Бориславова Илиева - учител

Янка Георгиева Гавраилова - помощник-възпитател

 

Даниела Георгиева Иванова-домакин

Еленка Крумова Божанова-готвач

Стела Игнатова Стефанова-готвач

Милен Костадинов Иванов - огняр/работник поддръжка

Мария Николова Здравкова-медицинска сестра

Миленка Христова Николова-помощник - възпитател по АПСПО

 

 

 

Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text

Председател:

 

Членове:

 

Заместник членове: 

Обществен съвет 

Настоятелство

Председател:

 

Членове: