48 години ДГ “Слънце“ гр. Павликени

Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text

 

      Трудно е да си приятел с децата,ако не си достоен за техните откровения. Къде се крие силата на добрия учител? Кога детето е щастливо? Отговорите идват спонтанно:“В любовта на децата!“,“Когато е обичано!“,защото всичко на този свят е любов!

      Може би ще прозвучи чудато,но детските градини в България трябва да бъдат на изключителна почит и да се превърнат в основополагащи и незаменими забележителности за всяко населено място,защото от тях изгряват и слънцето ,и дъгата,и цветята и реално-приказните вълшебства в динамичния свят на човечеството-ранимото и безстрашното,крехкото и победното,нежното и упоритото,сърдитото и прощаващото рицарско височество-детето.Без тези светли седем години на доверие,обич,познание,усмивка,игра,самочувствие,отговорност и култура е немислим човешкия живот-переспектива,настояще и бъдеще.

        С вълнение и респект разгръщаме страниците на летописната книга и албумите на детската градина,в която са съхранени имена,събития,факти-днес само спомени с повод за равносметка,възхищение и споделяне на педагогически опит.

        На 8.09.1974г.в Павликени отваря врати ЦДГ№4.Сто и шестдесет  деца, разпределени в шест групи прекрачват прага със смях и жизнерадост,подкрепени от екип учители и обслужващ персонал,ръководен от Митка Димитрова.През първата година  в ЦДГ№4 се приготвя храна за над 250 деца,посещаващи още две градини №2 и №3.През 1976г.е открита Школа по естетическо възпитание чрез изобразителните и трудови дейности на децата, а по-късно и по музикално възпитание с научни консултанти от НИИ“Тодор Самодумов“ София.През 1979г.ЦДГ№4 е обявена за образцова базова градина към МНП и е включена в прегледа“Нова българска музика“.Деца от детското заведение участват в записа на девет детски песни в националното радио,които са издадени на грамофонна плоча в“Балкантон“.

       През 1990 г.ЦДГ№4 има нов директор-Евгения Маринова.През годините ЦДГ№4 е именувана„Кина Бъчварова“,от 1999 носи името“Слънце“,с което е известна и до днес. През годините педагогическият колектив отговаря на предизвикателствата на времето с добра квалификация,с всеодаен творчески труд ,с любов и грижа към децата.През 2010 ЦДГ“Слънце“участва в международен проект“Европа за децата-Европа с децата“,финансиран от Европейската комисия.Този проект даде възможност деца и учители да се включат активно  в процеса на запознаване,изучаване и преподаване на правата на детето,изработване на методика и образователни игри.Директорите и учителите на детската градина са награждавани с множество отличия и грамоти през годините за цялостна дейност и за развитие на предучилищното образование .През 2013 г. ЦДГ“Слънце“е изцяло обновена със средства от Международен фонд ‚Козлодуй“.

       През 2015 г. управлението на ДГ“Слънце“заема  Грета Георгиева,която продължава уверено ръководството в дух на демократичност,единност и съзидание.Екипът на ДГ“Слънце“продължава да доказва своите възможности и потенциал при често променящата се нормативна и законова уредба,да отговаря на растящите потребности на децата и родителите.Ежегодно се разработват и реализират множество проекти,с които се осъвременява материалната и дидактична база на детската градина.Създават се по-добри условия за игра,обучение и възпитание на децата,посещаващи детското заведение.През 2016 г.със средства на Община Павликени и съфинансиране по проект“Красива България“се изградиха нови пощадки за игра.За периода 2016-2018г. със средства от УН към ДГ“Слънце“, по НП“ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“ и със средства от бюджета във всички групи има мултимедийно оборудване и хардуер.Като домакин ДГ“Слънце“ представя открити педагогически практики,празници,български народни обичаи,изложби от предмети и рисунки.Децата участват в много изяви,eTwinning проекти,тържества,конкурси,спортни инициативи,екскурзии,в допълнителни занимания-народни танци,шах,английски език,спорни игри.Срещат се с гости и делегации от различни страни-републики от бившия Съветски съюз, Русия, Украйна, Молдова, Румъния, Чехия, Полша, Япония.

         За трета поредна година се провежда Националния конкурс за детско творчесто“Слънце грее“,който е съпроводен със спектакъл,изпълнен от децата и екипа на детската градина.В две поредни години колективът на ДГ“Слънце“е удостоен с награда за професионален опит,за атмосфера на етичност,грижа и обич към децата и всеодайност  към професията на всички членове от екипа.
        Посланието,отправено от учителите преди 45 години е прието от всички следващи работили в тази детска градина.Личните компетенции на учителите се повишават непрекъснато през годините с вътрешна и външна квалификация и водят до издигане престижа на детското заведение.Учителите изготвят доклади и участват в областни,национални и международни педагогически конференции,успешно защитават ПКС,участват в еТwinning проекти и утвърждават ДГ“Слънце“ като център за сътрудничество между учители,родители,деца и институции.За периода 1974-2019г.в ДГ“Слънце“са отгледани,обучавани и възпитавани 45 випуска с 3000 деца.С гордост и отговорност откриваме сред тях известни личности и уважавани граждани.
         Не зная как би се развила детската градина през годините на многобройните промени,ако нямаше тази единност от учители и помощен персонал,които със своя борбен дух,човечност,емоционалност и професионален жар превръщат всяка идея в реалност.С чест и достойнство,новаторски търсения и висок професионализъм екипът на ДГ“Слънце“формира нейния уникален стил,превърнал ни в модерна и привлекателна образователна институция,оставила своя отпечатък върху развитието на общинската образователна система. Слънцето грее еднакво за всички!Това се постига с много енергия,амбиция,дръзновение,но най-вече с…любов!
        45 рожден ден на ДГ “Слънце“ под наслов “Родени под слънцето таланти“ се проведе на 4.10.2019г.
        Детска градина “Слънце“ е инициатор и организатор на Национален конкурс за детско и педагогическо творчество “Слънце грее“. Проведените концерти са повод да се срещнем с колеги и деца от детски градини, носещи името на Слънцето.